KURUMSAL
Şirket Politikamız Müşteri İlişkileri İnsan Kaynakları Elegant Akademi Çevre Yönetim Sistemi Bilgi Toplumu Hizmetleri
Müşteri Politikamız
Müşterilerimiz için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek önceliğimizdir.
Ürünlerimize sahip çıkmak ve satış sonrasında da müşterilerimizin yanında olmak görevimizdir.
Kalite Politikamız
Ülke ekonomisine katkıda bulunan, toplumsal sorumlulukların bilincinde, çevreye duyarlı bir şirket olarak;
•Mimariye, ilgili standartlara, teknik şartnamelere, idari ve mevzuat şartlarına, inşa tekniklerine ve sanatına, deprem yönetmeliğine uymak,
•Teknolojiyi yakından takip ederek ürün ve üretimde kullanmak,
•Müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate almak,
•Projelerimizi söz verilen sürede ve eksiksiz olarak gerçekleştirmektir.
Çevre Politikamız
Yaşadığımız çevrenin korunmasını ve iyileştirilmesini işimizin bir parçası kabul ederek;
• Çevre ile ilgili mevzuat şartlarını yerine getirmeyi,
• Doğal kaynakları verimli kullanarak, atıklarımızı minumum seviyeye indirmeyi,
• Gelecek kuşaklara doğal ve yaşanılası yaşam alanları oluşturmak için etkin bir şekilde çalışmayı,
• Çevre kirliliğini önlemede uygulanabilir en gelişmiş teknolojileri kullanarak, bu konuda performansımızı sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.
İnsan Kaynakları Politikamız
İnsan Kaynakları organizasyonunun amacı, şirket vizyonu doğrultusunda insan kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirerek;
şirketin hedef ve amaçlarını gerçekleştirebilmesi için, gerekli işgücü alt yapısını hazırlamak, geliştirmek,
çağdaş yönetim teknikleri kullanarak öğrenen ve yaratıcı bir organizasyon kurmaktır.
Elegant Yapı projelerini ziyaret eden ya da Elegant Yapı’yı internet sitesindeki formu dolduran herkes,
Elegant Yapı Müşteri İlişkileri biriminin hizmetlerinden düzenli olarak yararlanmaya başlamaktadır.
Elegant Yapı’da internet aracılığıyla ulaşarak ön talep formu dolduran ya da soru yöneltenlere 24 saat içinde cevap verilmektedir.
Elegant Yapı satış ofislerini ziyaret edenler ise, sıcak bir ön karşılamadan sonra derhal satış temsilcilerine yönlendirilmektedirler.
Elegant Yapı müşterilerinin yararlandıkları bir diğer ayrıcalık ise satışa yeni çıkacak projelerden önceden haberdar olmaktır.
Yaş, medeni durum, çocuk sayısı, meslek, aylık gelir gibi kriterlerle göre gruplara ayrılan müşteriler,
bu veriler göz önünde bulundurularak kendilerine en uygun proje hakkında bilgilendirilirler. Bu müşterilerimize aynı zamanda avantajlı satış koşulları da sunulmaktadır.
Böylece Elegant Yapı müşterileri, pek çok seçenek arasından kendilerine en uygun daireyi seçebilmekte,
üstelik özel fiyat ve ödeme fırsatlarından yararlanabilmektedirler.
Elegant Yapı’da kariyer yapmak, değişim cesaretine sahip bir grup arasında yerinizi almanız anlamına geliyor.
Bizlerle birlikte ileriye doğru hareket etmeyi isteyen adaylar için işe alım sürecimiz pozisyon ihtiyaçlarımız doğrultusunda yürütülmektedir.
Gayrimenkul sektörünün önde gelen kuruluşlarından Elegant Yapı’nın onu yarınlara taşıyacak yetenekli adaylarla birlikte çalışmayı ilke edinir.
İşe alım süreçleri, adaylardan beklenilen yetkinliklerin ve teknik becerilerin ölçümü dikkate alınarak, önceden belirlenmiş testler akabinde elde edilen sonuçlarla birlikte değerlendirilir.
İnsan kaynakları veritabanımıza eklenmek için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.
Elegant Yapı; çalışanlarının gelişimini destekleyecek faaliyetlerin şirket ihtiyaçları gözetilerek planlandığı ve gerçekleştirildiği bir öğrenme,
gelişim ve paylaşım platformu olan Elegant Akademiyi hayata geçirdi.
Elegant Akademi’de Elegant Yapı ailesi çalışanları; proje yönetiminden kişilik analizi yöntemlerine, satış ve müşteri memnuniyetinden NLP’ye kadar birçok alanda eğitimler alıyorlar.
Elegant Yapı, sektöründe öncü firma olma misyonunu devamlı kılabilmeyi, tüm dünyadaki teknolojik yenilikleri ülkemize taşımayı,
dünya çapında bir kuruluş olmayı, bunu gerçekleştirirken de şantiye, satış ve teslim sonrası hizmetleri ile müşterilerinin beklediği kaliteyi ve memnuniyeti sağlamayı en önemli prensipler olarak benimsemiştir.
Bu prensipler doğrultusunda çalışanlarının gelişimini destekleyecek faaliyetlerin şirket ihtiyaçları gözetilerek planlandığı ve gerçekleştirildiği bir öğrenme,
gelişim ve paylaşım platformu olan Elegant Akademiyi hayata geçirdi.
Elegant Akademi’de Elegant Yapı ailesi çalışanları; proje yönetiminden kişilik analizi yöntemlerine, satış ve müşteri memnuniyetinden NLP’ye
birçok alanda eğitimler alıyorlar ve çalışanların bilgi ve bilinç düzeyi arttırılarak daha iyi hizmet ve daha verimli çalışma olanağı elde edilmesi amaçlanıyor.
Böylece müşteriye hızlı ve etkin hizmet veren Elegant Yapı çalışanları daha verimli, daha avantajlı, daha teknolojik, daha güvenilir ve daha insan odaklı projeler üretilmesine imkan veriyor.
Eğitimin ve bilginin sınırı olmadığına inanan Elegant Yapı bu platform sayesinde çalışanlarının öğrenmenin yanı sıra tecrübelerini de birbirleriyle paylaşmalarına imkan sağlıyor.
Elegant Yapı 2013 yılında, doğrudan ve dolaylı şekilde oluşan çevresel etkilerini sistemli ve etkin bir şekilde yönetebilmek hedefiyle Çevre Yönetim Sistemi’ni kurmuştur.
İnşaat faaliyetlerinin her kademesinde Çevre Yönetim Sistemi’nin gereklerine göre davranmak Elegant Yapı tarafından ilke haline getirilmiş,
çalışanlara bu konuda eğitimler verilmeye başlanmıştır. Elegant Yapı, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
standartlarının şartlarını ne şekilde yerine getirdiğini göstermek, strateji ve politikalarını anlatmak amacı ile bir el kitabı oluşturmuştur.
Ayrıca inşaat faaliyetlerinin her aşamasında oluşabilecek çevresel etkilerin kontrol altına alınması ve asgari düzeye indirilmesi için 10 farklı prosedür hazırlamıştır.
Elegant Yapı Çevre Yönetim Sistemi, Ekim 2013de bağımsız denetim kuruluşu TÜV-SÜD tarafından gerçekleştirilen denetimlerin ardından ISO 14001 sertifikası ile belgelendirilmiştir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri (397 ve 1524) ile 31 Mayıs 2013 tarih ve 28663 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik” in 6.Maddesi uyarınca öngörülen içeriğe bu başlık altında yer verilecektir.